Klimatmor- och farföräldrar stöder skolbarn, unga och alla människor som kräver snabba åtgärder för en hållbar framtid. Vi vill också själva främja åtgärder för att upprätthålla vår planets hållbarhet.

Läs mer

Aktuellt

Kom med oss!

I Finland kräver Klimatmor- och farföräldrar, Aktivistimummot och Klimatföräldrar snabba klimatåtgärder för att trygga våra barnbarns och kommande generationers liv. Dagens beslutsfattare har ansvar för våra barns värld, en värld där de kan leva i trygghet, förverkliga sina drömmar och själva bli föräldrar.