SKOGSMARSCHEN 24.9.2022

Kom med på årets största miljödemonstration för skogsnatur och kolsänkor i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg!
I Helsingfors marscherar vi med start från Senatstorget lö 24.9 klockan 13.45. Mer information om marscherna på de andra orterna kommer senare.
***
Sanna Marins regering har i sitt regeringsprogram satt som ett av sina mål att stärka Finlands kolsänkor och kolförråd samt stoppa utarmningen av den finska naturens mångfald. Trots löftena har kolsänkorna i våra skogar kollapsat och inte ens statens sista egna naturskogar har skyddats.
I början av sommaren stod det klart att Finlands markanvändningssektor för första gången var en utsläppskälla i stället för en kolsänka. Det här är en följd av bland annat fjolårets stora avverkning och nedbromsningen av skogsbeståndets tillväxt. Kolsänkornas kollaps är ett betydande hot mot att Finland ska nå sina klimatmål. Dessutom försvagar den kraftiga skogsanvändningen flera arters livsmiljö och accelererar minskningen av biodiversiteten.
Nu är det dags att börja arbeta för att nå de uppställda målen. Regeringen kan fortfarande stoppa kolsänkornas oroande utveckling genom ett räddningsprogram där man fastställer nödvändiga snabba åtgärder för att förbättra kolsänkorna. Genom att skydda de för biodiversiteten oersättliga skogarna kan Finland ännu förhindra att de här unika livsmiljöerna försvinner och hålla tillbaka utarmningen av vår natur.
För att ställa om kursen mot en hållbar framtid måste vi kräva det tillsammans. Kom med på Skogsmarschen den 24.9.2022 och visa Finlands regering att det är dags att lyssna på experter, infria löften och sätta gränser för avverkningen som urvattnar klimat- och miljömålen!
***
VI KRÄVER att Finlands regering…
► omedelbart skyddar alla oskyddade naturskogar och urskogar på statens mark
► inleder åtgärder för att skydda 30 procent av Finlands skogar
► tar i bruk avskogningsavgifter samt andra påverkningsmedel för att trygga och öka kolsänkorna inom markanvändningssektorn
► avsevärt minskar avverkningen i ekonomiskogar på statens mark
► tryggar finansieringen för att frivilligt skydda privata orörda skogar och urskogar.
***
Kom med och gör Skogsmarchen möjlig – alla färdigheter och händer behövs! Anmäl dig som frivillig med den här blanketten: https://bit.ly/3AuFxf2
Du hittar Skogsmarschen också på Instagram: @metsamarssi2022
***
Skogsmarschen 2022 arrangeras av:
Climate Move
Kampanjen Ei polteta tulevaisuutta
Elokapina
Finnwatch
Fridays for Future
Greenpeace
Klimatföräldrarna
Klimatmor- och farföräldrar
Luonto-Liitto
Jordens vänner i Finland
Våra skogar-rörelsen
Natur och Miljö
Finlands naturskyddsförbund