Toiminta

Ilmastoisovanhemmat ry. – Klimatmor- och farföräldrar rf.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Ilmastoisovanhemmat ry. – Klimatmor- och farföräldrar rf. jatkaa sääntöjensä mukaan: 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi sekä eettisen, ekologisen ja tasa-arvoisen elämäntavan ja yhteiskunnan edistämiseksi  ja tukea niihin liittyvissä toimissa lasten ja nuorten toimintaa ja edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys tiedottaa, käynnistää yhteiskunnallista keskustelua, järjestää mielenilmauksia ja tekee yhteistyötä samoihin tavoitteisiin pyrkivien yhteisöjen ja tahojen kanssa.

Mielenilmaukset

Ilmastoisovanhemmat osallistuvat banderolleineen edelleen mielenilmauksiin osana suomalaista ja kansainvälistä ilmastoliikettä, erityisesti perjantaisin eduskuntatalolla.

 Some

 Somessa toimitaan Ilmastoisovanhempien nettisivuilla, Facebook-sivuilla, X:ssä (Twitterissä), Instagramissa ja perustetaan oma TikTok-tili.

Kannanotot

Ilmastoisovanhemmat ottavat kantaa ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden tilaan vaikuttavaan lainsäädäntötyöhön, viranomaisten sektorin, yksityisen sektorin suunnitelmiin ja toimiin. Ilmastoisovanhemmat myös tukevat tarpeen mukaan lasten ja nuorten sekä muiden ilmastoliikkeiden aloitteita ja kannanottoja. Julkaistaan kannanotot ilmastoisovanhempien nettisivuilla www.ilmastoisovanhemmat.fi.

Banderollit ja liivit

Banderolleja on tehty kahdeksalla kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, venäjäksi ja kiinaksi. Banderolleja tehdään tarvittaessa lisää. Heijastinliivejä on jäljellä ja tarpeen mukaan niistä voidaan ottaa uusi erä. 

Organisoituminen

Toiminnan tehostamiseksi valitaan yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja toiminnantarkastajan lisäksi muita vastuuhenkilöitä tarpeen mukaan. Verkostoidutaan tiiviimmin muiden ilmastotoimijoiden, kuten Aktivistimummojen kanssa, samoin lasten oikeuksien järjestöjen kanssa, joilla on lasten ilmasto-oikeuksiin liittyvää toimintaa.

Jäsenhankinta ja yhteydenpito jäseniin

Tehdään suunnitelma maksavien jäsenten määrän lisäämiseksi ja helpotetaan jäsenmaksun maksamista. Pidetään jäseniin yhteyttä jäsenkirjeillä. Selvennetään viestintää jäsenille.

Kansanedustajakummit 

Yhteistyötä kansanedustajakummien vahvistetaan järjestämällä tilaisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kassa. Uusia kummeja pyritään saamaan mukaan toimintaa.

Kansainvälinen verkosto

Ilmastoisovanhemmat toimii aktiivisesti osana eurooppalaista ilmastoisovanhempien kattojärjestöä ”The European Grandparents for Climate”. Ilmastoisovanhempien yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa pyritään vahvistamaan. Ilmastoisovanhemmat tukee edustajien osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin.

Ilmastolukupiiri

Lukupiiri jatkuu vuonna 2024.