Kannanotot

Hirmumyrskyn tuhoama maisema

Ilmastoisovanhemmat tukevat YK:n päätöslauselmaluonnosta ilmastokriisin kansainvälisoikeudellisten vaikutusten selvittämiseksi

Ilmastoisovanhemmat allekirjoitti tukivetoomuksen Vanuatun saarivaltion aloitteesta alkunsa saaneelle päätöslauselmaesitykselle YK yleiskokoukselle. Luonnoksessa esitetään, että Kansainvälinen tuomioistuin (International Court of Justice) ratkaisisi ilmastokriisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Tähän kuuluvat ilmaston kuumenemisen aiheuttamien merkittävien ympäristöhaittojen oikeudelliset seuraukset. Maaliskuun alkuun mennessä 105 valtiota, mukaan […]

Lue lisää
Lapsi tutkii puolukan varpuja

Ilmastoisovanhempien lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuus­strategiaksi 2035

Ilmastoisovanhemmat kiinnittävät huomion seuraavin kohtiin strategialuonnoksessa: Strategian lähtökohdat Ilmastoisovanhemmat ry. pitää erittäin tärkeänä, että strategian lähtökohdissa todetaan, että ”tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeudenmukaiseksi koettua kestävyysmurrosta”. Lisäksi lähtökohdissa mainitaan, että ”erityistä huomiota vaatii ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus, koska luontokadon kielteiset seuraukset kasautuvat ajan myötä, […]

Lue lisää
kaksi lasta, aurinko, tuulimyllyjä, teollisuutta

Ilmastoisovanhemmat allekirjoittivat kansainvälisen kirjeen fossiilipolttoaineista luopumiseksi

Parents For Future Global on kansainvälisten ilmastoryhmien verkosto. Se vaatii kansainvälistä sopimusta fossiilisten polttoaineiden lopettamiseksi. Se on konkreettinen suunnitelma päästöjen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti. Liity ja allekirjoita kirjeemme henkilönä tai järjestönä . Mahdollisuutemme estää pahimpia ilmastokatastrofeja tapahtumasta loppuvat pian. Kirjeessä vaaditaan lopettamaan […]

Lue lisää
Tuulivoimala ja aurinko

Hiilineutraali Suomi 2035 Ilmastoisovanhempien lausunto

Ilmastoisovanhemmille on tärkeää, että ilmastotoimissa otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys ja vaikutus lapsiin. On tärkeätä, että lopullinen strategia ei sisällä vain teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja, vaan että lasten ja tulevien sukupolvien oikeudet otetaan täysimääräisesti huomioon. Lue koko lausunto tästä.

Lue lisää
Metsäinen maisema

Varmistuuko lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaaminen Maa- ja metsätalousministeriön Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa?

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen perusteluosassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä maankäyttösektorin kestävää kehitystä ja käyttöä. Varsinainen suunnitelma korostaa varsin yksipuolisesti teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja. Suunnitelmassa ei puhuta ei lapsista ja nuorista, vaikka valmistelun vuorovaikutustilaisuuksissa erityisenä kohderyhmänä ovat olleet nuoret. Nykyisten ja […]

Lue lisää