Kannanotot

Kirje Kansainväliselle rikostuomioistuimelle luonnontuhontalaista

Ilmastoisovanhemmat on lähettänyt kirjeen Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän virastolle vastauksena viraston kommenttipyyntöön. Virasto on tehnyt aloitteen ympäristörikosten vastuullisuuden lisäämiseksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön rikoksissa. Ilmastoisovanhempien kirje on kokonaisuudessaan tämän blogin lopussa. Suomen ilmastoisovanhemmat kuten myös Euroopan ilmastoisovanhemmat korostavat, että vakavaa ja systemaattista […]

Lue lisää
Hirmumyrskyn tuhoama maisema

Ilmastoisovanhemmat tukevat YK:n päätöslauselmaluonnosta ilmastokriisin kansainvälisoikeudellisten vaikutusten selvittämiseksi

Ilmastoisovanhemmat allekirjoitti tukivetoomuksen Vanuatun saarivaltion aloitteesta alkunsa saaneelle päätöslauselmaesitykselle YK yleiskokoukselle. Luonnoksessa esitetään, että Kansainvälinen tuomioistuin (International Court of Justice) ratkaisisi ilmastokriisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Tähän kuuluvat ilmaston kuumenemisen aiheuttamien merkittävien ympäristöhaittojen oikeudelliset seuraukset. Maaliskuun alkuun mennessä 105 valtiota, mukaan […]

Lue lisää
Lapsi tutkii puolukan varpuja

Ilmastoisovanhempien lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuus­strategiaksi 2035

Ilmastoisovanhemmat kiinnittävät huomion seuraavin kohtiin strategialuonnoksessa: Strategian lähtökohdat Ilmastoisovanhemmat ry. pitää erittäin tärkeänä, että strategian lähtökohdissa todetaan, että ”tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeudenmukaiseksi koettua kestävyysmurrosta”. Lisäksi lähtökohdissa mainitaan, että ”erityistä huomiota vaatii ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus, koska luontokadon kielteiset seuraukset kasautuvat ajan myötä, […]

Lue lisää
kaksi lasta, aurinko, tuulimyllyjä, teollisuutta

Ilmastoisovanhemmat allekirjoittivat kansainvälisen kirjeen fossiilipolttoaineista luopumiseksi

Parents For Future Global on kansainvälisten ilmastoryhmien verkosto. Se vaatii kansainvälistä sopimusta fossiilisten polttoaineiden lopettamiseksi. Se on konkreettinen suunnitelma päästöjen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti. Liity ja allekirjoita kirjeemme henkilönä tai järjestönä . Mahdollisuutemme estää pahimpia ilmastokatastrofeja tapahtumasta loppuvat pian. Kirjeessä vaaditaan lopettamaan […]

Lue lisää
Tuulivoimala ja aurinko

Hiilineutraali Suomi 2035 Ilmastoisovanhempien lausunto

Ilmastoisovanhemmille on tärkeää, että ilmastotoimissa otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys ja vaikutus lapsiin. On tärkeätä, että lopullinen strategia ei sisällä vain teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja, vaan että lasten ja tulevien sukupolvien oikeudet otetaan täysimääräisesti huomioon. Lue koko lausunto tästä.

Lue lisää