Ilmastoisovanhemmat mukana Luontomarssilla 18.3.

Fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, jossa luonto elpyy, on mahdollinen. Elämme viimeistä vuosikymmentä, jona voimme kääntää luontokadon luonnon elpymiseksi ja rajoittaa ilmaston kuumenemisen tasolle, jolla maapallo säilyy kaikille elinkelpoisena. Nämä kriisit on pysäytettävä yhdessä. Vaalikaudella 2023-2027 Suomen eduskunnan ja hallituksen on tehtävä päätökset, jotka varmistavat riittävän tilan luonnolle ja takaavat riittävät päästövähennykset kaikilla sektoreilla. Ilmastokriisin ja luontokadon torjuminen on otettava huomioon kaikessa politiikan teossa.

Hallituksen tulee:

  1. Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista.
  2. Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 % bruttokansantuotteesta.
  3. Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.
  4. Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita.
  5. Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta.
  6. Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

Kokoonnumme Helsingissä Senaatintorille klo 13.00, josta jatkamme kulkueena Eduskuntatalolle.

Tule mukaan vaatimaan sehttps://www.luontomarssi.fi/uraavalta hallitukselta toimia ja kutsu kaveritkin paikalle!

Lue lisää tästä.