Kuuntelemmeko, mitä lapset esittävät?

Puhujam kuna
Plan-nuorten puheenvuoro

Usein lapsia halutaan kuulla näennäisesti ja pelkästään muodon vuoksi, mutta mitä lapset toivovat aikuisilta? Me kuuntelimme Kansalaisinfossa kohta täysi-ikäistä Minni-Mansikka Kapasta, joka on paljon asiaa miettinyt.

Ilmastohätätilalla, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisellä ja saastumisella on suora vaikutus jokaisen lapsen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja elämään. Lapsilla tulisi olla oikeus saada äänensä kuuluviin erityisesti niissä asioissa, jotka koskettavat lapsia paljon, ja ilmastonmuutos on juuri sellainen asia, Minni-Mansikka korosti.

YK:n julistamat lapsen oikeudet ovat sidoksissa toisiinsa: jos joku oikeus on heikossa asemassa, se nakertaa myös niitä muita. Tällä hetkellä ilmastonmuutos vaarantaa jokaista lapsen oikeutta, kuten päällimmäisenä oikeutta elää. Lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää puhdasta ja turvallista elinympäristöä, kuten puhdasta vettä ja puhdasta ilmaa, joiden mahdollisuutta ilmastonmuutos uhkaa.

Koulutus avainasemassa

Ilmastoisovanhempien aloitteesta järjestettiin tämä YK:n lapsen oikeuksia käsittelevä keskustelu 25.4.2024 ja siellä Minni-Mansikka Kapanen oli Plan-järjestön nuorten edustajana. Hänen mielestään koulutus on yksi tärkeimpiä lasten oikeuksista, ja nyt ilmastokriisi uhkaa myös lapsen oikeutta tietoon ja koulutukseen.  Maailmanlaajuisesti ympäristötuhot keskeyttävät vuosittain noin 37 000 000 lapsen koulutuksen. Koulutus on edellytys sille, että lapsista kasvaa aikuisia, jotka osaavat toimia kestävästi yhteiskunnassa. Koulutus antaa yleissivistyksen lisäksi lapsille mahdollisuuden oppia omista oikeuksistaan, ympäristöön kohdistuvista ongelmista ja toimintakeinoista ympäristön suojelemiseksi. Maailmassa tarvitaan osaajia, jotka pärjäävät ilmastokriisin keskellä ja kykenevät myös siirtymään tulevaisuuden ammatteihin.

Ilmastomuutos vaikuttaa myös saatavilla olevaan puhtaan veden määrään. Jo nyt joka vuosi 443 000 000 lasta joutuu olemaan pois koulusta veden aiheuttamien sairauksien takia. Tämä luku tulee moninkertaistumaan ilmastokriisin katastrofaalisten vaikutusten takia.

Välinpitämättömyys on rakenteellista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

Ilmansaasteet, metsäpalot ja muut ilmastokriisin vaikutukset altistavat lapsia myös asunnottomuudelle, lapsiavioliitoille, lapsityölle ja seksuaaliselle väkivallalle. Ilmastonmuutos uhkaa jokaisen lapsen elämää. Suomen hallitus on leikkaamassa 40% ilmastotoimiin keskittyvästä ilmastorahoituksestaan ja 1,2 miljardia euroa kehitysyhteistyöstä, jolla tuetaan erityisesti köyhimpien maiden ilmastotoimia. Tällä on suora negatiivinen vaikutus lapsiin ympäri maailmaa.

Kapanen oli vaikuttunut Ilmastoisovanhempien järjestämästä tilaisuudesta, jossa oli läsnä näin monia kasvoja puolustamassa tärkeää asiaa. Yhteisissä ilmastoteoissa on voimaa, meissä on yhdessä voimaa, hän vakuutti. Jokainen meistä voi osallistua ilmastotoimiin ja tarpeellisen ilmastopolitiikan vaatimiseen pitämällä ääntä.

Ilmastotoimet eivät ole pelkästään ilmastotoimia, vaan ne ovat myös lapsen oikeuksien puolustamista. Kun syksyllä täytän 18 ja minusta tulee lain mukaan aikuinen, minäkin haluan ja aion olla sellainen aikuinen, joka työskentelee jotta jokaisella lapsella, joka nyt elää ja kaikilla maailman tulevilla lapsilla olisi elinkelpoinen planeetta. Aion äänestää, puolustaa lapsen oikeuksia, torjua omilla toimillani ilmastonmuutosta, pitää ääntä ja toimia yhdessä. Ennen kaikkea aion kuunnella lapsia heitä koskevissa asioissa.

– Myös me kuulijat olimme vaikuttuneita, kiitos Minni-Mansikka!