Ilmastoisovanhempien lausunto Ilmastolaista

Värikäs auringonlasku

Unohtuiko lasten ja nuorten tulevaisuus ilmastolain tavoitteista?

Ilmastoisovanhemmat ry. -Klimatmor- och farföräldrar rf. -yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Hannele Seitsonen toteaa:

”Yhdistyksemme tarkoituksena on Pariisin ilmastosopimuksen hengessä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi. Haluamme näihin liittyvissä toimissa tukea lasten ja nuorten toimintaa ja edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Olemme antaneet ympäristöministeriölle lausuntomme uudesta ilmastolakiluonnoksesta, jossa meitä huolestuttaa erityisesti se, että lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeus terveelliseen ympäristöön ja heidän elinmahdollisuuksiensa turvaaminen puuttuu lain tavoitteista kokonaan.”

Lakiesityksen suurin ongelma on perustelujen ja varsinaisen lakiesityksen välillä vallitseva ristiriita. Perusteluissa puhutaan perus- ja ihmisoikeuksista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä lasten, nuorten ja haavoittuvien ryhmien vaikutusmahdollisuuksista, mutta varsinainen lakiesitys korostaa yksipuolisesti teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja. Siinä luetellaan erilaisia suunnittelu- ja seurantavelvoitteita, mutta toimenpiteiden velvoittavuus puuttuu. Ilmastoisovanhemmat ovat erityisen huolestuneita siitä, että lakiesityksessä ei lapsista, nuorista tai tulevista sukupolvista ole minkäänlaista mainintaa.

Saamelaiskulttuurin edistämistavoite on ainoa perus- ja ihmisoikeuksiin viittaava kohta. Lain suunnittelujärjestelmän tavoitteissa mainitaan yhdellä rivillä ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista ei laissa sanota mitään. Todetaan, että yleisölle on tiedotettava suunnitelmaluonnoksesta riittävästi ja varattava tilaisuus esittää mielipiteensä.

Tämä ei riitä! Ilmastoisovanhemmat korostavat lausunnossaan, että tässä on kyseessä lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien terveellinen ympäristö sekä mahdollisuus elää tällä planeetalla!

Koko lausunnon löydät täältä.