Ilmastoisovanhempien lausunto Luonnonsuojelulaista

Niittyleinikkejä

Lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaaminen on otettu heikosti huomioon uudessa luonnonsuojelulaissa

 Ilmastoisovanhemmat ry. – Klimatmor- och farföräldrar rf. -yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Hannele Seitsonen toteaa:

”Yhdistyksemme tarkoituksena on Pariisin ilmastosopimuksen ja kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen hengessä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi. Haluamme näihin liittyvissä toimissa tukea lasten ja nuorten toimintaa ja edistää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Olemme antaneet ympäristöministeriölle lausuntomme uudesta luonnonsuojelulakiluonnoksesta, jossa meitä huolestuttaa erityisesti se, että lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeus terveelliseen ympäristöön ja heidän elinmahdollisuuksiensa turvaaminen on lain toteutuksessa otettu heikosti huomioon.”

Luonnonsuojelulakiesityksen yhdeksi tavoitteeksi esitetään luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen. Luonnoksessa esitetään, että kestävällä käytöllä tarkoitetaan biologisen monimuotoisuuden osien käyttöä siten, että se tukee mahdollisuuksia tyydyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet ja toiveet.

Se kuinka biodiversiteettisopimuksen mukainen sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden periaate toteutuu käytännössä jää epäselväksi. Tämä ei riitä! Lasten ja nuorten käytännön vaikutusmahdollisuuksia heidän omaan tulevaisuuteensa tulee uudessa luonnonsuojelulaissa vahvistaa.

Ilmastoisovanhemmat korostavat lausunnossaan, että tässä on kyseessä lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien terveellinen ympäristö sekä mahdollisuus elää tällä planeetalla!

Lausunnon löydät täältä.