Kirje Kansainväliselle rikostuomioistuimelle luonnontuhontalaista

Ilmastoisovanhemmat on lähettänyt kirjeen Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän virastolle vastauksena viraston kommenttipyyntöön. Virasto on tehnyt aloitteen ympäristörikosten vastuullisuuden lisäämiseksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön rikoksissa. Ilmastoisovanhempien kirje on kokonaisuudessaan tämän blogin lopussa.

Suomen ilmastoisovanhemmat kuten myös Euroopan ilmastoisovanhemmat korostavat, että vakavaa ja systemaattista luonnontuhontaa tapahtuu päivittäin eri puolilla maailmaa. Usein seuraukset havaitaan vasta myöhemmin ja lapsenlapsemme joutuvat kärsimään tuhoisista seurauksista.

Ympäristövahinkojen valvonta on erittäin rajallista. Alkuperäiskansoilla, paikallisilla ja alueellisilla yhteisöillä ei useinkaan ole valtaa ja resursseja suojella tehokkaasti itseään ja elinaluettaan vakavilta ja ympäristövahingolta. Lisäksi ympäristörikoksia esiintyy syrjäisillä ja haurailla alueilla, kuten navoilla, valtamerillä, syvällä merellä, ylängöillä ja aavikoilla, joilla virallinen ja sosiaalinen valvonta on heikkoa tai puuttuu.

Ilmastoisovanhempana suhtaudumme myönteisesti syyttäjänviraston aloitteeseen. Se tarkoittaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirasto ottaa ympäristörikollisuuden vakavasti. On erittäin tärkeää kehittää Rooman perussääntöä.

Luonnontuhontaa tapahtuu, kun ihmiset menettävät olemassaolonsa perustan. He menettävät elinmahdollisuutensa tulvien, saastumisen, aavikoitumisen tai alueen ylikuumenemisen vuoksi ja joutuvat muuttamaan. Teot eivät välttämättä ole harkittuja ja tahallista, vaan seurauksista ollaan tietoisia ja ne kielletään vähätellen tieteellistä konsensusta. Tämä rinnastuu tahalliseen tekoon.

Tilanteen vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi tuemme lakimuutosaloitteen lisäämistä Rooman perussääntöön, aiemmin voimaan tulleiden kansainvälisten rikoslakien rinnalle, jotta voitaisiin:

  • estää, ehkäistä ja sanktioida pahimmat haitat luonnolle (ja siten myös ilmastolle)
  • luoda perustavanlaatuinen oikeudellinen ja moraalinen “turvaraide” ihmiskunnalle, jotta voimme selviytyä ja menestyä yhteisessä kodissamme sitä tuhoamatta.

Lisätietoa luonnontuhontalaista löydät ”Kansainvälinen Ecocide-laki Suomessa” –nettisivustolta