Valtava ero lastenlastemme tulevaisuuden tärkeydessä Dohan ilmastokonferenssin ja YK:n lapsenoikeuksien komitean dokumenteissa

2035Legitimacy sivuston aloituskuva

Tulevien sukupolvien oikeudet on mainittu 13.12.2023 päättyneessä Dohan ilmastokonferenssin COP28 loppuasiakirjassa. Monipolvisessa ja vaikealukuisessa 21 sivuisessa asiakirjassa korostetaan yhdessä virkkeessä luonnon säilyttämisen ja elvyttämisen tärkeyttä nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten. Tämän blogin lopussa on kopioituna kappale englanninkielistä loppuasiakirjasta, jossa tulevat sukupolvet mainitaan. Selvästikään huoli lastenlastemme ja heidän lastenlastenlastensa tulevaisuudesta ei ole ilmastoneuvottelujen keskiössä.

Hyvä uutinen Dubain päätöksessä on se, että päätettiin käynnistää keskustelu ilmastonmuutoksen suhteettomista vaikutuksista lapsiin ja poliittisista ratkaisuista tässä asiassa. Tästäkin ote blogin lopussa.

Sen sijaan YK:n Lapsenoikeuksien komitea on tänä vuonna ottanut vahvasti kantaa nykyisten ja vielä syntymättömien lasten oikeuksista, kun ihminen muuttaa ilmastoa. Komitea esittää selkeitä toimenpiteitä, joihin tulee ryhtyä suojellaksemme lastenlastemme tulevaisuutta.

Lapsenoikeuksien komitean yleisohjeesta on kirjoitettu blogi oikeustieteen, taloustieteen, sosiaalitieteiden ja ilmastomallinnuksen tutkijoiden 2035Legitimacy-hankkeen nettisivuilta. Lue blogi klikkaamalla 2035Legitimacy logoa, siinä haastatellaan myös Ilmastoisovanhempien sihteeriä Matti Nummelinia.

2035Legitimacy logo

Otteet COP28 loppuasiakirjasta:

“61. Stresses the importance of global solidarity in undertaking adaptation efforts, including long-term transformational and incremental adaptation, towards reducing vulnerability and enhancing adaptive capacity and resilience, as well as the collective well-being of all people, the protection of livelihoods and economies, and the preservation and regeneration of nature, for current and future generations, in the context of the temperature goal referred to in Article 2 of the Paris Agreement, and that such efforts should be inclusive in terms of adaptation approaches and taking into account the best available science and the worldviews and values of Indigenous Peoples, to support achievement of the global goal on adaptation;”

“182. Also requests the Subsidiary Body for Implementation, at its sixtieth session, to hold an expert dialogue on children and climate change to discuss the disproportionate impacts of climate change on children and relevant policy solutions in this regard, engaging relevant United Nations entities, international organizations and non-governmental organizations in this effort.”

COP28 valtionjohtajien yhteiskuva

Matti Nummelin