Varmistuuko lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaaminen Maa- ja metsätalousministeriön Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa?

Metsäinen maisema

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen perusteluosassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä maankäyttösektorin kestävää kehitystä ja käyttöä. Varsinainen suunnitelma korostaa varsin yksipuolisesti teknisiä ja hallinnollisia mekanismeja. Suunnitelmassa ei puhuta ei lapsista ja nuorista, vaikka valmistelun vuorovaikutustilaisuuksissa erityisenä kohderyhmänä ovat olleet nuoret. Nykyisten ja tulevien sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ole minkäänlaista mainintaa.

Suunnitelmassa esitetään, että maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteiden tärkeä lähtökohta on myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Ilmastoisovanhempien näkemyksen mukaan tämä lähtökohta ei kaikilta osin toteudu esitetyissä toimissa.

Ilmastoisovanhempien näkemyksen mukaan maamme rikas luonto ja sen monimuotoisuus tulee säilyttää vähintään nykyisen veroisena. Suunnitelmasta puuttuu tämä periaate. Ilmastoisovanhempia huolettaa muun muassa se kuinka suunnitelmassa on otettu huomioon vanhojen metsien ja soiden monimuotoisuuden säilyminen. Jos niiden annetaan tuhoutua, palautuminen kestää vuosisatoja tai vuosituhansia. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus silloin toteudu. Koko lausunto löytyy täältä.